BUSINESS COACHING
business coaching

BUSINESS COACHING

Business Coaching to proces, który pozwala managerowi wzmocnić swoją motywację do działania, zmienić postawę, znaleźć rozwiązanie problemu, pokonać bariery lub udoskonalić kompetencje. Pozwala też na lepsze poznanie swoich potrzeb, wartości i przekonań. Proces coachingu odbywa się w trakcie indywidualnych spotkań z coachem, w atmosferze wsparcia, zrozumienia i akceptacji wyborów klienta.

Menu

Please note

This is a widgetized sidebar area and you can place any widget here, as you would with the classic WordPress sidebar.